Vaikutustapa

Vatsa toimii luonnollisesti

Smartlaxin vaikuttava aine, makrogoli, sitoo itseensä vettä, pehmentää ulostetta ja lisää suolen sisällön määrää. Näin suolen toiminta normalisoituu ja syntyy luonnollinen tarve ulostaa. Smartlaxin sisältämän elektrolyyttilisäyksen avulla vältetään elimistön omien elektrolyyttien ja veden menetystä sekä toisaalta elimistön vesikuormitusta.

Smartlaxin sisältämä makrogoli poistuu elimistöstä ulosteen mukana. Makrogolin ei ole myöskään havaittu aiheuttavan haitallisia yhteisvaikutuksia lääkeaineiden kanssa.

Vaikutusaika

Makrogoli tehoaa yleensä vuorokaudessa*, mutta vaikutusaika on kuitenkin yksilöllinen.

* Chaussaude S. et al. Aliment Pharmacol Therapy 2003;17:165-172.